Technologie   Produkty   Návody   Ceník   Porovnání   Reference


 

Prostředky na praní, mytí a čištění na základě technologie DonGemini

VlnaMODRÁ VLNA ŽIVOTA

Prostředky řady DonGemini neobsahují fosfáty a křemičitany. Tím se odlišují od všech ostatních přípravků této kategorie na trhu. Silikáty a fosfáty jsou nahrazeny sloučeninami na bázi Gemini, které prostředkům dávají schopnost nejenom minimalizovat vliv tvrdosti vody, ale i převádět do roztoku obtížně rozpustné soli a zvyšovat účinek praní anebo čištění. V řadě přípravků DonGemini jsou ztělesněny výsledky mnohaletého výzkumu a zkušenosti našich i zahraničních odborníků z oblasti koloidní chemie a prádelenství.

Proč nová technologie ?
Prádlo provází člověka po celý jeho život. Je součástí lidské kultury a znakem civilizace. Mimo jiné charakterizuje úroveň společnosti a její rozvoj. Vývojem prochází nejen materiály, ze kterých je prádlo zhotoveno, ale i technologické postupy a prostředky jeho údržby. Dramaticky zhoršující se stav životního prostředí a nové poznatky o dopadu důsledků tohoto procesu na zdraví člověka si vynucují komplexnější přístup na základě hlubších poznatků i k tak zdánlivě banální technologii jakou je praní prádla. V souvislosti s praním je třeba si uvědomit, že prádlo je lidskému tělu nejbližší a člověku vytváří mikroklima v němž tráví převážnou část svého života. Proto moderní technologie musí řešit v dialektické jednotě tři základní aspekty spočívající v maximálním efektu procesu s ohledem na životní prostředí a s tím spojené náklady. Nelze žít na dluh z budoucnosti, zvláště je-li věřitelem příroda. To jsou podle našeho přesvědčení dostatečné důvody k vypracování bezfosfátové a bezsilikátové technologie praní a čištění.

Co je základem tohoto postupu ?

Nečistoty se podle charakteru sil, které je drží na prádle, rozdělují do dvou skupin. Na nečistoty vázané silou mající fyzikální podstatu a nečistoty vázané chemicky. Nečistoty, které se na prádlo dostanou běžným užíváním obvykle patří do první skupiny. Druhou skupinu tvoří z malé části různá reaktivní barviva, ale hlavně zbytky z předchozích lázní na praní. Základní rozdíl z hlediska praní mezi oběma skupinami je ten, že nečistoty z první skupiny ulpívají na povrchu vláken, jak ukazují mikroskopické snímky:

Čistý povrch vlákna Špinavý povrch vlákna

 

Z obrázků je vidět, že nečistoty netvoří kompaktní film. Tato vlastnost je charakteristická pro nečistoty z druhé skupiny. Jsou poutány na molekulární úrovni stavebních kamenů vlákna. Prvky jako jsou fosfor, křemík anebo bor vynikají svými komplexotvornými vlastnostmi. Kterak se za určitých okolností může navázat křemičitanová složka z prášku na praní na celulozu, přibližuje následující schéma:Celuloza Celulosové vlákno
Celuloza s křemičitany


Celulosové vlákno s křemičitany

Křemičitany (označeno červeně) vnáší do vlákna nejenom další aktivní skupiny (označeno zeleně), ale vynikají i vysokou adsorpční schopností. Proto textil inkrustovaný křemičitany nebo podobnými sloučeninami se špatně pere. Mikroskopické snímeky osnovy prostěradla inkrustovaného převážně křemičitany zachycuje obrázek vlevo. Jakou proměnou prostěradlo prošlo během deinkrustace a praní dokumentuje snímek vpravo. Základem postupu je odstranění nečistot právě tohoto charakteru.

Inkrustované prádloDeinkrustované prádlo

Co přináší nová technologie ?

Úspory až 60% nákladů na vyprání prádla, protože:

 • optimalizuje spotřebu prostředků na praní
 • odstraňuje z prádla nerozpustné anorganické soli
 • šetří energii

Bezfosfátové a bezsilikátové lázně na praní, mytí i čištění

 • naplnění podmínek v oblasti životního prostředí stanovené EU
 • prodloužení životnosti prádla
 • minimalizace rizika alergií
 • snížení prašnosti prádla

Přípravky na praní
koncepčně navazují na zkušenosti s praním prádla ve velkokapacitních prádelnách. Svým charakterem jsou kompaktní (představují koncentrát).

Do této skupiny patří:

 • Prášek na praní
 • Tekutý prostředek na praní
 • Tekutý prostředek s lanolínem na praní vlny
 • Deinkrustační prostředek

Prášek na praní
Vysoký účinek praní je výslednicí synergického působení smáčedel (tenzidů), enzymů a elektrolytů. Zkušenosti ukazují, že teplota nad 60°C je nutná jen v případě dezinfekce prádla. Protože prášek obsahuje enzymatickou složku, není vhodný k praní vlny nebo hedvábí.

Tekutý prostředek na praní
Je kapalnou obdobou prášku. Výhoda tekutého prostředku je v tom, že ho lze aplikovat přímo na silně znečištěná místa. V tomto případě odpadá předpírka.

Tekutý prostředek s lanolínem na praní vlny
Neobsahuje enzymy, které živočišná vlákna poškozují. Vláknům dodává původní pružnost a hebkost. Je účinný při nízkých teplotách a nalézá použití i při praní choulostivého prádla, které nemá vlákno na živočišné bázi.

Deinkrustační prostředek
Deinkrustační prostředek slouží k odstranění usazenin z praček a prádla. Uplatnění nachází při čištění varných konvic, ale také myček nádobí a žehliček.

Mycí prostředek do myček nádobí
Složení tohoto přípravku vychází z nových poznatků v oblasti amfifilních komplexotvorných látek. Svým účinkem je srovnatelný s nejznámějšími prostředky na trhu, přesto není agresivní vůči hliníku. Zkušenosti ukazují, že šetří sůl do myček i leštidlo.

Přípravek na čištění

Univerzální čistící prostředek
Je víceúčelový prostředek na mytí a čištění. Své uplatnění najde nejenom v každé domácnosti, ale i dílně.


Technologie   Produkty   Návody   Ceník   Porovnání   Reference